Naši proizvodi imaju širok spektar primjene zahvaljujući svojim osobinama: dobra čvrstina, visok sjaj, nepropusna barijera za vodu, jednostavno toplinsko zavarivanje, može se bojiti u procesu ekstruzije a ima i mogućnost štampanja nakon ekstruzije, kašira se sa drugim materijalima, sprečava prodiranje mirisa, sprečava isparavanje, ima mogućnost ponovne upotrebe nakon recikliranja.

 

Tab Content
Close Menu