Vozite se prema Vogošći 8 km. Na ulazu u Vogošću skrenite desno kod Energopetrolove pumpe, koja vam se nalazi sa lijeve strane puta. Ulazite na kapiju Industrijske zone UNIS/PRETIS i pratite putokaze FerPlast. Nakon ulaska u zonu, pratite prvo skretanje lijevo (putokaz FerPlast) i nakon 800 m skrenite desno (putokaz FerPlast).

Pratite putokaz Zenica i Tuzla. Nakon 8 km na petlji se uključujete desno za Vogošću. Na izlazu iz Vogošće, skrenite lijevo kod Energopetrolove pumpe, koja vam se nalazi sa desne strane puta. Ulazite na kapiju Industrijske zone UNIS/PRETIS i pratite putokaze FerPlast. Nakon ulaska u zonu, pratite prvo skretanje lijevo (putokaz FerPlast) i nakon 800 m skrenite desno (putokaz FerPlast).

Ulazite u Vogošću. Na izlazu iz Vogošće, skrenite lijevo kod Energopetrolove pumpe, koja vam se nalazi sa desne strane puta.Ulazite na kapiju Industrijske zone UNIS/PRETIS i pratite putokaze FerPlast. Nakon ulaska u zonu, pratite prvo skretanje lijevo (putokaz FerPlast) i nakon 800 m skrenite desno (putokaz FerPlast).

Close Menu